Choose language
  • Man in courier van with cardboard boxes
  • Senior man reading stock listings
  • Woman in plastic rain coats
  • Smiling worker between oil barrels

Affaldstyper

Pap, plast og andre genanvendelige materialer kan komprimeres til baller, hvilket giver mere plads, bedre intern logistik og reducerede omkostninger til affaldshåndtering.

Pap

Ved at komprimere pap kan du opnå en markant reduktion af volumen, op til 90%.

Papir

Denne type affald forekommer oftest som neddelte materialer, poser, tidsskrifter og aviser.

Plast

Indenfor plastaffald er der store variationer med forskellige internationale klassificeringer.

Ekspanderet plast

Dette er affaldsfraktioner af høj værdi, som kan findes indenfor mange forskellige anvendelsesområder.

Metal

Letmetal indenfor forskellige anvendelsesområder er velegnet til komprimering.

Tekstil

Tekstiler som fraskær og tøj til genbrug kan komprimeres i en ballepresser.