Choose language

Den offentlige sektor

Den offentlige sektor omfatter en bred vifte af tjenester og institutioner, som understøtter vores sikkerhed og velfærd. Alle forudsætter de en hurtig og effektiv affaldshåndtering.
  • To piger i skoleuniformer og sløjfer i håret skriver med blyanter
  • To kvindelige sygeplejersker kører en patient ned ad gangen på sygehuset
TESTIMONIAL
Faktisk kan udgiften til tøndepresseren finansieres over tid med indkomsten fra salg af komprimerede olietønder.
Henrik Spanggård
Danmarks Miljøundersøgelser

Forretningsfordele
  1. Beskyttelse af miljøet
  2. Nemmere affaldshåndtering
  3. Mere fri plads
Ja tak, venligst kontakt mig!
Jeg er interesseret i en gratis gennemgang af vores nuværende affaldsløsning.

Hurtige og omkostningseffektive affaldsløsninger

Det moderne samfund kræver, at hospitaler, offentlig administration, skoler, universiteter, fængsler m.v. fungerer gnidningsløst på alle punkter. Dette er relevant fra et servicesynspunkt, men også når det kommer til håndtering af affald.

En ting, som alle offentlige institutioner har til fælles, er udfordringerne omkring affaldshåndtering. Noget affald kan genanvendes, mens giftigt affald behøver speciel behandling, og affald fra storkøkkener går til forbrænding. Papir, plastik og andre genanvendelige materialer optager plads og skal håndteres hurtigt og effektivt.

Naturligvis kan affaldstype- og mængde variere afhængig af institutionens art og størrelse, men alle steder er effektiv affaldshåndtering en vigtig faktor i reduktionen af de samlede omkostninger.

Hvad er den rigtige løsning?

Der findes ikke to sektorer, som genererer identiske affaldsstrømme eller anvender samme håndteringsprocedurer. En genbrugsstation bruger ofte en mobil komprimator eller en stationær komprimator, mens et rådhus som regel bruger en pappresser. Derfor kan valget af Bramidan, som den rigtige partner være udslagsgivende, da vi udfører en nøje gennemgang af hvordan jeres institution håndterer affaldet.

Bramidans affaldsløsninger er ideelle til mange institutioner. Hvad enten det gælder en skole, et universitet eller et postkontor, fremmer vores pappresser eller komprimator hurtig håndtering af løst affald og derfor et mere hygiejnisk og effektivt arbejdsmiljø. Komprimering af papkasser, blødt plastik og andre genanvendelige materialer til højkomprimerede baller forøger gulvarealet, og holder gangarealerne ryddelige.

Èn leverandør til alle dine genanvendelsesbehov

Bruges en Bramidan pappresser til komprimering af affald, skaber de en mere opryddelig og effektiv arbejdsplads. De forøger også gulv- og gangarealet, hvilket giver en mere flydende arbejdsgang.

Overlad det til os at hjælpe dig med at vælge den perfekte løsning til din institution. Du vil ikke kun opleve forbedret intern logisik, men vil også hurtigt bemærke de øgede indtægter fra genanvendelige materialer.