Choose language

Hotel og restauration

Effektiv affaldshåndtering forbedrer dit hotels eller din restaurants daglige effektivitet og lønsomhed, og giver på samme tid dine gæster en bedre oplevelse.
  • Mand iført hvid skjorte foran receptionist ved skranken på et hotel
  • Medarbejdere på Burger King ekspederer folk i kø
TESTIMONIAL
Affald indsamles efter behov - to baller af gangen - i stedet for daglig indsamling.
Indkøbschef
Paris

Forretningsfordele
  1. Reducerede udgifter til leje og indsamling
  2. Bedre arbejdsmiljø
  3. Bedre hygiejne
Ja tak, venligst kontakt mig!
Jeg er interesseret i en gratis gennemgang af vores nuværende affaldsløsning.

Brug tiden på kunderne - ikke affaldet

I så travle omgivelser kan pap, papir og plastaffald hurtigt komme i vejen for de daglige aktiviteter, hvis det ikke straks bortskaffes. Dine gæster forventer en kvalitetsoplevelse og et højt serviceniveau, og dine ansattes tid er bedre brugt på at sørge for gæsternes behov end at håndtere affald.

I mange år har det været almindeligt at bortskaffe affald ved at smide det usorteret i en container, som afhentes med jævne mellemrum og sendes til forbrænding eller på lossepladsen - en udgift, der bliver ved med at øges.

Spar tid, plads og penge

Hvorfor acceptere at skulle betale for en container fyldt med luft? Det er vores erfaring, at en effektiv pappresser, som kun optager et lille gulvareal og er placeret nær affaldskilden, både reducerer udgifterne til håndtering og tidsforbruget. På samme tid er en pappresser en investering, der i de fleste tilfælde tjener sig selv hurtigere ind, end folk normalt forventer.

Skadedyr - nej tak

En mobil komprimator, som er væsketæt, kan være en god løsning til vådt eller brændbart affald. En mobil komprimator sikrer, at skadedyr ikke kan komme i kontakt med affaldet.

Få mere tid til kunderne

Ved at installere brugervenlig pappresser, der er skræddersyede til hoteller og restauranters specielle behov, spares kostbar tid, der i stedet kan bruges på kundeservice.

Som leverandør af komprimatorer og pappressere rådgiver vi vores kunder om den rette affaldsløsning. Er det mest fornuftigt at leje pappresseren eller leje komprimatoren? På denne måde vil du ofte opleve en øget indtjening på de genanvendelige materialer, men samtidig også en bedre intern logistik.