Choose language

Marine og Offshore

Alle skibe og offshore-platforme med mere end 15 ombordværende skal overholde MARPOL Annex 5 og reglerne udarbejdet af den internationale søfartsorganisation (IMO). En Bramidan ballepresser er sikker til søs - og gør affaldshåndtering nemt.
  • Cruise liner med overlevelsesbåde langs rælingen sejler på blåt hav
  • Udsigten fra en færges dæk ud over det bølgende hav
TESTIMONIAL
Affald indsamles efter behov - to baller af gangen - i stedet for daglig indsamling.
Indkøbschef
Paris

Forretningsfordele
  1. Overholdelse reglerne i MARPOL 73/78 V
  2. Reducerede udgifterne til bortskaffelse på land
  3. Mere fri plads og ryddelige faciliteter
Ja tak, venligst kontakt mig!
Jeg er interesseret i en gratis gennemgang af vores nuværende affaldsløsning.

Overhold MARPOL-reglerne

Hvad enten du driver et krydstogtskib med 3000 passagerer og besætningsmedlemmer eller en lille lokal færge, er en sikker og stabil drift et nøgleelement i dagligdagen for både passagerer og besætning.

Mængden og arten af affald varierer, afhængig af rejsens varighed og antallet af passagerer og besætningsmedlemmer. Fælles for alle er dog, at pladsen er begrænset, og at ukomprimeret affald kan være en udfordring at håndtere.

Tidsbesparende affaldshåndtering

At håndtere ikke-komprimeret affald tager tid, men ved at installere en ballepresser kan du komprimere pap, plastik og andet genanvendeligt affald med det samme. Ikke blot får du mest muligt ud af pladsen, det sparer også tid i havnen, idet baller er meget hurtigere at losse end løst affald.

Det er vores erfaring, at affaldskomprimering ved kilden kan give dig adskillige fordele i form af sparet tid og øget effektivitet. Kombinationen af begrænset plads og strenge regler forudsætter, at affaldshåndteringen sker med sikkert og pålideligt udstyr.

Vores ballepressere til skibsfart og offshore er ekstremt driftsikre og kompakte i designet, og giver en sikker og nem betjening. Disse maskiner lever op til alle gældende regler vedrørende installation og el-sikkerhed til søs.

Standardløsninger til skibsfart og offshore

Bramidan har mange års erfaring med affaldhåndtering til skibsfart og offshore. Vores specielt udviklede ballepressere til søfart optager et lille gulvareal og kan komprimere almindelige affaldstyper med op til 90%. Desuden overholder vores ballepressere alle miljø- og sikkerhedsregler relateret til offshorebrug.