Choose language

Reduceret affaldsregning og mere genbrug

Etiket- og indpakningsfabrikanten Prairie State Group investerede i en Bramidan B30 Wide ballepresser til at håndtere forskellige typer affald. De reducerede deres affaldsomkostninger – og forbedrede genbruget af materialer.
  • Ansatte står rundt om to pap transportkasser
  • En bunke af brugte papkasser
  • En ansat i fabrikken lukker ballepresserens dør
  • To ansatte fylder plastik wrap ind i ballepresser
  • Plastikrester fra produktionen i en pap transportkasse
  • Balle af plastik og strimlet plastik på en palle
Industrial companies
Vi sparede næsten 23.000 kr. de første tre måneder, og vi kan dokumentere, at mindst 40 pct. af vores affald bliver genanvendt
Dan Doherty, Vice-driftsdirektør,
Prairie State Group
DINE FORDELE
  1. Spar penge på affaldshåndteringen
  2. Optimér genbrug af materialer
Venligst kontakt mig
Jeg har læst jeres kunders anbefalinger og vil gerne høre mere om affaldsløsninger fra Bramidan.
For at leve op til miljø- og sikkerhedsmæssige standarder skal produktionsvirk- somheder behandle deres produktionsaffald forsvarligt og sikre, at genanvendeligt materiale ikke ender på lossepladsen. Men virksomhederne skal også fokusere på at holde driftsomkostningerne nede for at være konkurrencedygtige. Det inkluderer også deres affaldshåndtering.

Prairie State Group, som ligger lige uden for Chicago, arbejder mod at opnå en rentabel affaldshåndtering med en B30 Wide ballepresser fra Bramidan.

Udgifterne til affaldshåndtering løb løbsk

Før de investerede i en vertikal ballepresser, brugte de forskellige containere til at opdele deres forskellige affaldstyper. Det meste af affaldet er restprodukter fra produktionen. Prairie State Group fremstiller emballage og mærkater til fødevarer på bestilling. Deres affald består af pap, cellofan, fleksibelt pakkemateriale og indpakningspapir.

Containerne blev hentet med lastbil; men med 11.800 kilo affald, som skulle afhentes hver måned, brugte firmaet mange flere penge, end hvad der var forsvarligt, på at håndtere deres affald.

Væsentligt reducerede affaldsudgifter

I et forsøg på at kappe udgifterne kontaktede Prairie State Groups vicedriftsdirektør Dan Doherty affaldshåndterings-eksperten Lydia Kuyawa. Sammen gennemgik de virksomhedens miljøprocedurer. Baseret på gennemgangen foreslog Lydia en ballepresser-løsning: ”Blot ved at tage et materiale og omdanne det til noget, som er mere håndterligt, sparer man penge,” fortæller Lydia.

Prairie State Group startede med at prøve en Bramidan B30 Wide gratis i en periode på deres fabrik i Chicago. Ved at bruge presseren på forskellige affaldstyper kunne de kortlægge mængderne af affald, der genereres i fabrikken og analysere de største affaldsstrømme.

At bruge en affaldspresser har hjulpet dem med at spare næsten 23.000 kr. på affaldsafhentninger i løbet af de første tre måneder.

40 pct. af affaldet genanvendes

Med deres nye affaldspresser, har Prairie State Group også formået at optimere deres håndtering af genanvendeligt materiale: ”Nu kan vi dokumentere, at mindst 40 pct. af vores affald bliver genanvendt,” siger Dan Doherty.

I en produktionsvirksomhed er der en konstant strøm af affald. Lydia og Dan fortsætter med at analysere strømmen af affald i fabrikken og fordelene ved affaldskomprimering. ”I sidste ende,” afslutter Lydia, ”skal de havde færre penge op af lommen nu, sammenlignet med før de begyndte at balle deres affald.”