Choose language

Tænk småt

Dét, vi gør, er faktisk ret simpelt. Vi tager noget, som er unødvendigt stort, og gør det mindre.
Ja tak, venligst kontakt mig
Jeg vil gerne kontaktes vedrørende dét, jeg beskriver nedenfor.

Tænk småt og opnå store resultater

Enhver aktivitet i en virksomhed idag har en effekt på bundlinien. Ineffektiv affaldshåndtering er tidskrævende; det er dyrt og tager energi og tid fra dét, som virkelig betyder noget. Når vi hjælper dig med at "tænke småt", øger det din fortjeneste.

Opnå store resultater med en lille investering

En Bramidan ballepresser er reelt set en mindre investering sammenlignet med omkostningerne ved ikke at komprimere dit affald. Løst affald er dyrt i håndtering, leje og tømning af containere. Derimod kan højt komprimerede baller af pap, plastik og andre genanvendelige materialer øge din indtjening betragteligt.

Bliv mere effektiv med en mindre arbejdsindsats

Når dine medarbejdere sorterer affaldet ved kilden, sparer de tid, som i stedet kan bruges på mere lønsomme aktiviteter. Mindre indsamling og transport af løst affald giver bedre intern logistik og større produktivitet.

Udnyt pladsen bedre

Komprimering til baller kan frigøre mere plads. Højt komprimerede baller kan opbevares på et lille areal. På samme tid bliver arbejdsgangen lettere, og der skabes større arbejdssikkerhed for dine medarbejdere.

Tag små skridt med store miljøfordele

Når du komprimerer affald til genanvendelse fremmer du orden og hygiejne på arbejdspladsen. På samme tid tager du skridt til mindre forurening af det omgivende miljø.