Choose language

Ny europæisk sikkerhedsnorm - EN16500

I foråret 2015 er en ny europæisk sikkerhedsstandard for vertikale ballepressere frigivet.
EN16500 foreskriver et meget højt sikkerhedsniveau for alle væsentlige funktioner af presseren.
Sikkerhedsniveau jvf PLr
Graf over PLr sikkerhedsniveauer
Ja tak, jeg vil gerne vide mere!
Lad mig høre mere om jeres ballepressere og sikkerhed ved maskinen generelt.
Se video
Rema 1000 medarbejder bruger Bramidan ballepresser
RETAIL FOOD
Jeg bruger denne presser til at presse pap. Det er nemt og føles sikkert. Der er ikke noget, der kan gå galt.
Hans Lautrup, salgsassistent
Rema 1000

Sikkert design

Bramidan ballepressere er udviklet og fremstillet med fokus på sikkerhed for brugeren, som skal være tryg og beskyttet under betjening af maskinen.
Bramidan ballepresser overholder EN16500 sikkerhedsstandarden

En europæisk universal standard for ballepressere

Den nye EN16500 standard beskriver i detaljer, hvordan vertikale ballepressere skal fremstilles for at opnå højeste sikkerhed. Den er en del af CE-mærkningen og tager højde for følgende sikkerhedspunkter:

Nr 1 Sikkerhedspunkt EN16500 - mand fylder pap i Bramidan ballepresser Dørkontakten skal være ikke-manipulerbar, for at hindre åben låge under pressecyklus. Brugeren skal åbne / lukke lågen efter hver cyklus:

Kontrolsystemets sikkerheds- relaterede dele skal overholde det påbudte PLr d niveau.


Nr 2 Sikkerhedspunkt EN16500 - ikke-manipulerbar dørkontakt på Bramidan affaldspresserDørkontakten skal have backup-funktion. F.eks. hvis en dørkontakt går istykker, skal systemet identificere fejlen og hindre igangsætning af pressepladen:

Kontrolsystemets sikkerheds- relaterede dele skal overholde det påbudte PLr d niveau.


Nr 3 Sikkerhedspunkt EN16500 - spindellukketøj brugt til sikker udsmidning af balleBallepresserens nederste låge skal kunne åbnes kontrolleret og langsomt, for at undgå kvæstelser:

Personbeskadigelser forårsaget af hurtig og ukontrollerbar åbning af nederste låge skal undgås.
Nr 4 Sikkerhedspunkt EN16500 - to-hånds betjeninger placeret på siden af pappresserTo-hånds betjeningen skal placeres på siden af presseren:

To-hånds betjeningen til udsmidning af ballen skal være placered udenfor det område, hvor den færdige balle lander, og operatøren skal have et godt overblik.Nr 5 Sikkerhedspunkt EN16500 - sikker to-hånds betjening udsmider færdig balleKun muligt at vippe ballen ud, når de to knapper trykkes ned samtidig (indenfor Δ t 0.5 sek). Dette skal være ikke-manipulerbar:

Den to-hånds betjente udsmidning af ballen, styret af tilbagetrækning- en af pressepladen, skal overholde sikkerhedsniveauet PLr d.


Nr 6 Sikkerhedspunkt EN16500 - udsmider mekanisme inde i Bramidan affaldspresserHastigheden for udsmidning af den færdige balle ud på gulv eller palle skal være kontrollerbar:

Udsmider mekanismens hastighed skal være kontrollerbar for at undgå, at en fuld-højde balle tipper mere end 90°, når den vippes ud.


Nr 7 Sikkerhedspunkt EN16500 - grafik af lavt støjniveau ved Bramidan ballepresserDer skal være fokus på et acceptabelt støjniveau.

Støjniveauet skal reduceres til det lavest mulige niveau.Se Bramidan video af EN16500

Vi har lavet en video for at vise, hvilken betydning bestemmelserne i den nye standard EN16500 har på hverdagen for brugeren af ballepressere.