Nyheder FRa bRAMIDAN


Effektiv affaldshåndtering på hospitaler og klinikker

7 jUNI 2022

Sundhedsvæsenet har store udfordringer med hensyn til håndtering af de store mængder affald, der dagligt genereres - både medicinsk affald og pap, folie, plast eller organisk affald. Nogle fraktioner kan og bør genanvendes. Check her, hvordan vertikale pressere vil øge effektiviteten af og letheden i affaldshåndteringen, både hos medicinske klinikker og på hospitaler.

Bramidan B4 ballepresser vs hospitalsgang og læger på gangen

Bortskaffelse af medicinsk affald i overensstemmelse med loven

Baseret på sundhedsministeriets regler for den detaljerede metode til håndtering af medicinsk affald, er korrekt kategorisering af afgørende betydning for den videre håndtering af affald på hospitaler og klinikker.

Ifølge lovgivningen skal sortering af medicinsk affald ske ved at indsamle det i containere eller poser på det sted, hvor det genereres. Reduktionen af affald i et hospital eller på en klinik består først og fremmest i korrekt sortering ud fra fraktionernes typer og den foreløbige opbevaring af det genererede affald, indtil neutralisering, bortskaffelse eller genanvendelse.

Male nurse pushing bed in hospital hallway

Affaldshåndtering (ikke kun medicinsk) på hospitaler og klinikker

Sundhedsministeriet specificerer således præcist håndteringen af medicinsk affald og metoderne til at adskille disse typer affald på hospitaler, klinikker og andre medicinske områder. Til gengæld defineres der ikke metoder til at reducere mængden af andet og genanvendeligt affald.

Blandt de største udfordringer med affaldshåndteringen, som hospitaler og klinikker står over for, er de store mængder affald, som stammer fra transportemballager til lægemidler, medicinske leverancer eller medicinsk udstyr.

Disse omfatter, men er ikke begrænset til:

  • stop Organisk affald
  • stop Karton, papir og papkasser
  • stop Folie
  • stop Plastaffald af forskellig slags

Medicinske anlæg genererer enorme mængder plast- og papaffald, hvilket er et alvorligt problem, hvis ikke man har en gennemtænkt strategi for affaldsreduktionen. Dårligt optimeret affaldshåndtering reducerer effektiviteten af medarbejdernes arbejdsflow og har en negativ indvirkning på miljøet og naturen.

Vertikale ballepressere, som med succes er blevet anvendt i den medicinske sektor i årevis, kan være en løsning på dette problem. Sådanne maskiner til komprimering af genanvendeligt affald er et godt valg og et supplement til de øvrige bestemmelser om behandling af medicinsk affald

Investér i en lille maskine med store fordele

Vores maskiner har været en hjælp på hospitaler og andre medicinske områder gennem mange år. Affaldspresserne sørger for en effektiv affaldsreduktion og optimering af den interne affaldshåndtering. Stabile og driftssikre maskiner, der dag ud og dag ind komprimerer de genanvendelige affaldsfraktioner. Hospitaler og klinikker vælger oftest små ballepressere som vores modeller B3 og B4, som passer perfekt ind i små rum. Disse pressere har nem og intuitiv betjening. Takket være dette kan selv ufaglært personale være i stand til sikkert og effektivt at betjene dem.

Generelt er designet på de vertikale ballepressere særdeles gennemtænkt. Maskinerne er udstyret med en bred ifyldningsåbning, hvilket sikrer en bekvem håndtering af pap- og plastaffald. Selv for de små modeller som B3 og B4 gælder et lavt støjniveau. B3-modellen kører med 65-68 dB under drift, og B4-modellen har et så lav støjniveau som kun 57-60 dB. Som følge heraf forstyrrer ballepresseren hverken medarbejderne eller patienterne i de tilstødende lokaler.

Ballepresserne opfylder strenge sikkerhedsstandarder - deres drift er ikke kun enkel, men også sikker.

Ballepressene har brugervenlig betjening og er sikre i brug

Se, hvordan vores ballepressere virker


Lad os rådgive dig om den rigtige affaldshåndteringsløsning

 

Find en konsulent i dit område

Tag et kig på kortet og find den konsulent, der kører i dit område. Ring eller skriv, så vil du hurtigst muligt blive kontaktet.

file_download Download kort med postnumre

Danmarkskort inddelt i salgsdistrikter

Udfyld og send formularen. Vi kontakter dig snarest.

keyboard_arrow_up