Nyheder fra bRAMIDAN


Er en affaldspresser sikker i brug for medarbejderne?

18. august 2021

Er en affaldspresser en sikker maskine, der kan bruges uden risiko for personskade for operatøren? Hvilke sikkerhedsstandarder skal maskinen overholde, og hvad betyder det i praksis?

Bramidan ballepresser B20 og ikon for EN16500 Sikkerhedsstandard

Er ballepressere farlige? Lad os afmystificere dette!

Er ballepressere maskiner, som kan skade de ansatte? Absolut ikke - så længe presseren kommer fra en pålidelig producent og bliver brugt korrekt! Bramidan ballepressere - både dem med de automatiske og de manuelle dørtyper - er maskiner designet og fremstillet i overensstemmelse med de nyeste sikkerhedsstandarder, som garanterer brugervenlig, effektiv og frem for alt sikker anvendelse for brugeren.

Det er værd at kontrollere, om den plast- eller pappresser, du vil investere i, er produceret i overensstemmelse med EN16500 sikkerhedsstandarden, og at den ikke udgør en fare for de medarbejdere, som betjener den. Hvad er den europæiske standard EN16500, og hvorfor skal du vælge certificerede maskiner?

1. Betjening ikke mulig med åben dør

Dørkontakten i vores pressere er sikret mod manipulation, hvilket betyder, at maskinen ikke kan køre med en åben dør. Derfor skal du lukke og åbne påfyldningsdøren efter hver pressecyklus.

EN16500 Sikkerhedsstandard mand fylder pap i Bramidan ballepresser

2. Dobbelt sikret system mod funktionsfejl

Dørkontakten forhindrer betjening af presseren med en åben dør. Men hvis dørkontakten skulle gå i stykker, overtager styreenheden som backup for funktionsfejl. På denne måde kontrolleres enhver funktionsfejl, og aktivering af pressepladen nægtes.

EN16500 Sikkerhedsstandard manipulationssikker dørafbryder på Bramidan ballepresser

3. Stærk spindel til kontrolleret åbning af lågen

Presseren har en stærk gevindspindel for at give en sikker og rolig åbning af den todelte låge. Dette forhindrer den nederste låge, som er under pres ved et fuldt kammer, i at åbne for hurtigt, hvilket kan medføre alvorlige personskader.

EN16500 Sikkerhedsstandardspindel, der anvendes til sikker åbning af ballepresserdøren

4. Sikker tohåndsbetjening

Du kan kun vippe ballen ud ved at trykke på to knapper nøjagtigt på samme tid, og dette kan der ikke manipuleres med (nøjagtighed Δ t 0,5 sek).

EN16500 Sikkerhedsstandard tohåndsbetjening placeret på siden af presseren

5. Sikker udsmidning af komprimeret balle

Et sikkert tohåndssystem sørger for, at brugeren er sikkert placeret på siden af ballepresseren, når han vipper den færdige balle ud. Dette giver en sikker placering med et godt overblik, når den færdige og tunge balle kommer ud af kammeret.

 

EN16500 Sikkerhedsstandard betjening med to hænder til sikker udkastning af ballen

6. Ingen risiko for, at ballen vælter

Hastigheden for ballens udsmidning på pallen eller gulvet skal kunne kontrolleres. Dette er vigtigt for at undgå, at en balle i fuld højde roterer mere 90 grader, når den vippes ud af kammeret.

EN16500 Sikkerhedsstandard_udskydningsmekanisme inden i gul Bramidan ballepresser

7. Det lavest mulige støjniveau

Støjniveauet skal reduceres til det lavest mulige niveau. Bramidan pressere har de laveste støjniveauer på markedet.

EN16500 Sikkerhedsstandard Bramidan ballepresser 59-60 dB lavt støjniveau

Hvad er EN 16500, og hvorfor er det vigtigt for operatørens sikkerhed?

EN 16500-standarden er et sæt sikkerhedsstandarder, der er indført af CEN European Committee for Standardization for at beskytte brugere af vertikale ballepressere. Denne standard definerer strenge krav til design og de tekniske specifikationer for presserne. Hovedformålet er at give brugere af affaldspresserne sikkerhed i hvert trin af maskinens brug.

EN 16500-standarden specificerer kravene til den tekniske løsning af alle dele af presseren især: pressekammeret, udsmidermekanismen, kontrolpaneler, støjreduktion, balleudsmidningsområdet, nødstopsystemer, etiketter og betjeningsvejledninger samt potentielle farer, der kan opstå for operatøren.

Pressere, der er fremstillet med sikkert design

Sikkerhed er vores primære fokus, når vi designer og producerer vores pressere. Udover EN16500-standarden, overholder alle vores pressere og imødekommer de amerikanske, meget strenge ANSI- og OSHA-standarder, når maskinerne sendes til kunder i USA.

Når du køber en af vores pressere, kan du være sikker på, at du foretager en investering i det højeste sikkerhedsniveau for dine medarbejdere. De kan stole på vores vertikale pressere og føle sig helt trygge, mens de betjener og komprimerer affald.

ANSI og OSHA standarder for pressere i USA

Hvorfor vælge ballepressere i henhold til EN16500-standarden?

Hvad betyder det i praksis, at en given ballepresser er lavet i overensstemmelse med standarderne i EN 16500? I overensstemmelse med de europæiske krav skal vertikale pressere udstyres med følgende tekniske specifikationer og design:

1. Betjening kun med lukket ballepresserdør

Betjening er ikke muligt med ballepresserdøren stående åben. Dette fjerner risikoen for at starte pressen, når døren er åben, hvilket kan resultere i, at operatøren bliver klemt eller kommer til at sidde fast med tøjdele.

Når du har en ballepresser med en manuel dør som en standarddør eller vertikallåge (VD-dør), kan du kun åbne ballepresserdøren efter endt pressecyklus.

Hvis du har en ballepresser med en automatisk låge (AD-dør), lukkes døren automatisk og åbnes igen, når du trykker den grønne startknap, og pressecyklussen er afsluttet. Bemærk: Hvis noget sidder i klemme og forhindrer den automatiske dør i at lukke, f.eks. en papkasse eller operatørens hånd, kører døren straks tilbage til sin helt åbne position uden at gøre nogen skade.

2. Dobbelt verifikation af fejl

En dørkontakt forhindrer maskinen i at køre med åben dør. Det er dog ikke den eneste sikring. I tilfælde af at dørkontakten fejler, fungerer styreenheden som en ekstra fejlfinding og forhindrer presseren i at arbejde og forårsage personskader. På denne måde kontrolleres alle uregelmæssigheder, hvilket reducerer risikoen for, at pressepladen sætter igang under en maskinfejl.

3. Stærk spindel giver fuld kontrol over døråbning

Presseren er udstyret med et stærkt spindellukketøj, der forhindrer døren i at åbne for hurtigt - hvilket i værste fald kan skade opereatøren. Den gevindskårne spindel sørger for at opretholde en jævn og fuld kontrol over åbningen af ballepresserdøren, hvilket garanterer brugeren en høj sikkerhed ved betjening af maskinen.

4. Sikker udsmidning af den pressede balle

I henhold til EN16500 skal den hastighed, hvormed ballen skubbes ud af maskinen på, kunne kontrolleres og ikke være for hurtig. Endvidere er Bramians ballepressere fremstillet med den sikkerhed, at ballen ikke roterer mere end 90 grader, når skubbes ud fra kammeret. Dette reducerer risikoen for ukontrolleret videre rotation af ballen ud over pallen på gulvet, under udsmidning af den færdige balle.

5. Det laveste støjniveau under drift

For at opretholde det bedst mulige arbejdsmiljø, skal affaldspresserne generere den lavest mulige støj under anvendelsen. Bramidan pressere har det laveste støjniveau på markedet. Check støjniveauet for hver maskine her - klik på den presser, du vil kontrollere. Takket være dette giver vi operatørerne en arbejdsplads og et arbejdsmiljø, hvor støj fra affaldspresserne er reduceret til det lavest mulige.

Lavt støjniveau for Bramidan ballepresser X25

Vælg en sikker affaldspresser!

Som producent og distributør af vertikale ballepressere af høj kvalitet sørger vi for, at vores produkter lever op til de krævede sikkerhedsstandarder. Denne artikel handler primært om den europæiske sikkerhedsstandard EN16500. Det er også værd at nævne de andre standarder for vores affaldshåndteringsudstyr - EN16252 og EN16486. De vigtigste antagelser i disse standarder er:

  • done Beskyttelse mod bevægelige maskindele
  • done Reduktion af mulige fejl i det elektriske system og farer derved
  • done Minimering af støjniveauet på maskinen i drift
  • done Ergonomisk design, der giver operatøren en korrekt arbejdsstilling

Når du køber pressere, der overholder de nyeste standarder, kan du være sikker på, at de giver operatørerne det højest mulige niveau af god ergonomi og det bedste arbejdsmiljø. Det er også en garanti for sikker, intuitiv og enkel betjening af presseren. Vil du vide mere? Lær vores brede produktsortiment at kende, og vælg fra en bred vifte af up-to-date komprimeringsmaskiner til affald.

VIDEO: Sikkerhedsstandarder er meget vigtige for os


Lad os rådgive dig om
den rigtige affaldshåndteringsløsning

 

Find en konsulent i dit område

Tag et kig på kortet og find den konsulent, der kører i dit område. Ring eller skriv, så vil du hurtigst muligt blive kontaktet.

file_download Download kort med postnumre

Danmarkskort inddelt i salgsdistrikter

Udfyld og send formularen. Vi kontakter dig snarest.

keyboard_arrow_up