Modeller til afvanding

Runi SK240

Kapacitet: PET-flasker - 5.000 stk / time (0,5 liter)
Kapacitet: Alu-dåser - 7.000 stk / time (0,33 liter)

Fractions: dewatering labels
Achieved dry matter: paper labels: 65%, plastic labels: 90%
Capacity per hour: paper labels: 1500 kg, plastic labels: 400 kg
Daily capacity: paper labels: 30 tones, plastic labels: 8 tones

Fractions: reject from plastic washing plant
Achieved dry matter percent: 75%
Capacity per hour: 1500 kg
Daily capacity: 36 tones

file_download Brochure - Alu

 

Runi SK370

Kapacitet: PET-flasker - 20.000 stk / time (0,5 liter)
Kapacitet: Alu-dåser - 20.000 stk / time (0,33 liter)

Andre fraktioner: Organisk, plastfolie, dåser, væske.

Fractions: RDF/SRF, reject from paper mills
Achieved dry matter percent: 75 %
Capacity per hour: 5 - 10 tones
Daily capacity: 120-240 tones

Fractions: food waste
Capacity of 2000 kg per hour

file_download Brochure - PET

 

Se, hvordan maskinerne fungerer

VIDEO: SK370 afvander og komprimerer organisk affald

Fyld organisk affald i maskinens tragt. Skruen komprimerer det væskeholdige affald, idet væsken ledes ned i et opsamlingskar under maskinen, mens restaffaldet komprimeres til hårde blokke.

VIDEO: SK240 afvander restaffald fra plastvaskeanlæg

Alle anlæg til genanvendelse af plast, som vasker plastmaterialer inden forarbejdning, har affaldsrester fra vaskeanlægget. Restmaterialerne er for det meste meget vådt og består af papir, plast, sand, tekstil osv. Desværre kan dette restaffald ikke genbruges, og derfor har genvindingsindustrien ofte store omkostninger til bortskaffelse af vådt restaffald.

VIDEO: Afvanding af PET-flasker

Med RUNI-skruekomprimator kan du komprimere og afvande PET-flasker kontinuerligt og hygiejnisk. Du sparer penge på håndtering og transport, da volumenreduktionen af flaskerne er 8:1.

VIDEO: Adskillelse og komprimering af konserves med SK370

RUNI skruekomprimator komprimerer og adskiller kontinuerligt dåser med væske. Dette sker uden at gøre omgivelserne beskidt. Væsken kan ledes videre til en tank og sælges som biomasse til energiproduktion eller dyrefoder.

VIDEO: RDF / SRF-afvanding med RUNI SK370

RUNI SK370 skruekomprimator afvander op til 10 tons i timen af RDF (brændstof udvundet af affald) / SRF (udvundet fast brændstof) med et energiforbrug på kun 15 kW. Ofte er det muligt at adskille mere end halvdelen af vandindholdet.

VIDEO: Genanvendelse af plastfolie med SK370

Pres vandet ud af din PE-film (polyethylen), og spar energi og penge. RUNI SK370 prsser vandet ud af det findelte og renvaskede PE-film. Denne metode er mindre energikrævende end den traditionelle tørring med centrifuge og termisk varme.

VIDEO: Genbrug madaffald ved afvanding med SK370

Installation af RUNI SK370 ved produktionslinjen reducerer affladets vandindhold og vægt markant. Vægten bliver mere end 50% mindre. Endvidere opsamles ekstra procent af det organiske materiale fra affaldet.

VIDEO: Afvanding af mejeriprodukter

Under adskillelse deles affaldsstrømmen i to. Væsken kan enten ledes bort som spildevand eller opsamles og sælges til andre formål som energiproduktion eller dyrefoder. Det faste materiale er så tørt, at det enten sendes til forbrænding til lavere omkostninger eller sælges til genanvendelse.

Fraktioner - afvanding

Vores skruekomprimatorer RUNI SK240 og SK370 kan anvendes
til effektiv adskillelse og afvanding af følgende genanvendelige materialer:

Affaldstype - alu-dåser

Alu dåser

Affaldstype - PET-flasker

PET flasker

Affaldstype - kartoner med væske

Tetra kartoner med væskerester i

Affaldstype - plast med væskerester

Plastik med væskerester i

Affaldstype - PE-film afklip

Affaldstype PE-film afklip

Affaldstype - organisk

Affaldstype PE-film afklip


Optioner

Rustfrit stål

Forskellige dele af maskinen kan fremstilles i rustfrit stål til særligt krævende miljøer, hvor dette er nødvendigt på grund af slitage.

Skræddersyede hulstørrelser

Maskinen kan udstyres med hulstørrelser i dræningspassagen, som er tilpasset til din specifikke affaldsfraktion.

Opløsner

En opløsner kan anvendes efter afvandingsdelen. Den adskiller større klumper af PE-film, inden det blæses direkte ind i agglomerator eller silo.

Opløsner og grinder

Denne enhed bruges, når PE film skal tørres lige efter afvandingsprocessen eller hvis rørsystemet ikke kan klare små klumper af PE-film.


Hvem bruger vores skruekomprimatorer?

Mange typer af kunder anvender vores skruekomprimatorer til affaldshåndtering:

 

Kvindelig ansat fylder chipsposer på hylderne i supermarked

Detailhandel

Papkasser stablet på hylder i lagerhal

Distribution & logistik

Mand læsser papkasser af trailer over i komprimator

Genbrugsstationer

Stor gul truck løfter papballe

Renovatører


Spørgsmål stillet om skruekomprimatorer

Der er flere fordele ved at dræne dit affald.

Besparelser og indtægter

Du kan reducere dine udgifter til bortskaffelse af affald betydeligt, hvis du dræner det.

Fugtigt og vådt affald er meget tungt. Ved at dræne affaldet for væske, reducerer du både vægten og densiteten af dit affald. Dermed fylder dit affald mindre – og du kan nøjes med en mindre komprimator og færre og mindre containere. Du kan også reducere antallet af affaldsafhentninger, fordi du kan opbevare meget mere, når det fylder mindre.

Dermed kan du spare mange penge på din affaldshåndtering, hvis du dræner dit affald.

Den drænede væske kan også sælges til producenter af biomasse og laves om til biogas. Biogas er brændstof, som er udviklet af organisk materiale, og det er en bæredygtig og vedvarende energikilde, som f.eks. bruges til at lave elektricitet.

Hvis du sælger din overskydende væske som biomasse, kan du tjene penge på dit affald. Det øger afskrivningen på dit udstyr.

Forbrænding
Drænet materiale er lettere at forbrænde i forbrændingsanlægget. Forbrænding er processen hvor man brænder affald for at producere energi. Energien, som skabes ved forbrænding, bruges til elektricitet og fjernvarme. Vådt affald forringer forbrændingsprocessen, hvilket betyder, at der ikke frigives lige så meget energi under afbrændingen, som hvis affaldet er tørt.

Der findes særlige skruekomprimatorer til at komprimere affald, som indeholder overskydende væske eller affald, som er meget vådt.

Disse komprimatorer kombinerer kraftfuld dræning med høj komprimering. De kan bruges til at opdele fast og flydende affaldsmateriale og til at udskille væske fra fast affaldsmateriale.

Systemet dræner effektivt flydende indhold fra drikkevaredåser, plastikkopper, Tetra Pak-emballage, dåser og PET-flasker eller dræner kloakvand, spildevand og industriaffald. Det drænede væske ledes ud af komprimatoren gennem et dræningsrør og kan opsamles eller ledes videre ud i kloaksystemet.

Drænet materiale er lettere at håndtere og bearbejde, og det drænede affaldsmateriale kan sendes til forbrænding og omdannes til energi. Derudover betyder vægtreduktionen fra dræning betydelige besparelser på bortskaffelse.

Nej, alle vedligeholdelsesopgaver og service skal udføres af en professionel servicetekniker.


Spørgsmål? Kontakt os i dag

Susanne Juhl Knudsen

Salgskoordinator

phone+45 7656 7241

mailsjk@bramidan.dk

Susanne Juhl Knudsen

Ring eller udfyld og send formularen. Vi kontakter dig hurtigst muligt.

keyboard_arrow_up