Bramidan hovedkontor i Danmark

Bramidan arbejder målrettet
med FNs verdensmål

Vi arbejder målrettet på flere fronter på at være en ansvarlig virksomhed både i forhold til vores egen produktion samt den miljøpåvirkning, som vores produkter har ude hos kunderne i deres levetid.

Når man som kunde køber en Bramidan ballepresser, hjælper man ikke bare miljøet ved at genanvende de komprimerede affaldsmaterialer, men også via sparede transporter, der estimeres til op mod 80%. Dette understøtter FN’s verdensmål 12-13-14.


Vores affaldspressere har lang levetid

Alle vores ballepressere er udviklet til en minimums levetid på 10 år. Den reelle levetid afhænger naturligvis af den faktiske brug - men vi ser ofte maskiner, som er både 15 og 20 år gamle, og som stadig fungerer fint.

Genanvendelse af udtjente maskiner

Når en kunde ikke længere ønsker sin eksisterende maskine og får den udskiftet med en ny, har vi forskellige muligheder afhængig af maskinens stand. Vi opkøber hele maskinen til gensalg (renoveret og klargjort), eller afmonterer brugbare dele, for til sidst at sende restmaterialer til skrothandler - således at de bliver ansvarligt bortskaffet og/eller bliver genanvendt i andre produkter. De brugbare dele indgår i reparation af andre maskiner.

Bramidan har siden 2019 været en del af SDG Accelerator, et UNDP-program, som har til formål at accelerere små og mellemstore danske virksomheders innovative arbejde med FN’s Verdensmål. Det betyder at vi hver dag arbejder med projekter, som minimerer vores eget miljø fodaftryk. Her er et par konkrete tiltag:

Miljøansvarlig produktion og service af maskiner

Vi har indført en række tiltag og investeringer, som skal sikre os vores fremtidige fabrik som en topmoderne og miljøansvarlig produktionsenhed.

  • stopVi har indført et miljøledelsessystem for effektivt at kunne reducere virksomhedens miljøpåvirkninger og gennemføre løbende miljøforbedringer.
  • stopVi har investeret i komplet nyt fuldautomatiseret maleranlæg, som minimerer kemikalieudledning både i forbindelse med vask og maling.
  • stopVi udvikler et nyt innovativt olierensningssystem, der vil minimere restolien, som skiftes på alle maskiner i markedet.
  • stopVi arbejder på en helt ny type olie, som har en markant forbedret holdbarhed.

Hvad betyder SDG Accelerator?

Bramidan blev i 2019 udvalgt til at være en del af SDG Accelerator for små og mellemstore virksomheder i Danmark. SDG Accelerator er et UNDP-program, som har til formål at accelerere små og mellemstore danske virksomheders innovative arbejde med FN’s Verdensmål.

I 2015 blev alle FN's medlemslande enige om 17 mål, der opregner klodens største miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer. I indsatsen for at nå de 17 Verdensmål spiller den private sektor en helt afgørende rolle.

Bramidan ønsker at gøre en forskel

Sammen med projektets partnere fik vi i løbet af 2019 udpeget fokusområder, hvor vi vil bruge Verdensmålene som løftestang for ny innovation. Vores arbejde med Verdensmålene i SDG Accelerator kan forhåbentlig inspirere og synliggøre, hvordan den nye globale agenda for bæredygtig udvikling kan bruges i virksomheden og skabe forretningsmæssige gevinster, der samtidig er til gavn for Verdensmålene.

Mål 1 - Afskaf fattigdom

Afskaffelsen af alle former for fattigdom er fortsat en af ​​de største udfordringer for menneskeheden.

Mål 2 - Stop sult

Ekstrem sult og underernæring er stadig en enorm barriere for mange udviklingslande.

Mål 3 - Sundhed og trivsel

På trods af utrolige fremskridt dør der stadigt årligt mere end 6 millioner børn, før de fylder fem år.

Mål 4 - Kvalitetsuddannelse

Opnåelse af uddannelse af høj kvalitet for alle og at fremme muligheder for livslang læring er vigtig for en bæredygtig udvikling.

Mål 5 - Ligestilling

At fjerne diskrimination af kvinder og piger er en grundlæggende menneskeret, men også vigtig for flere udviklingsområder.

Mål 6 - Rent vand og sanitet

Vandmangel er et problem for mere end 40 procent af verdens befolkning. Svindende forsyninger af rent drikkevand påvirker alle.

Mål 7 - Bæredygtig energi

Der er brug for en betydelig stigning i produktionen af ​​vedvarende energi i hele verden. Hver femte person mangler adgang til elektricitet.

Mål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi skal fremme økonomisk vækst via højere produktivitet og teknologiske gennembrud for arbejdstagere i alle lande.

Mål 9 - Industri, innovation og infrastruktur

Den teknologiske udvikling kan give varige løsninger på både økonomiske og miljømæssige udfordringer.

Mål 10 - Reducer ulighed

Vi skal styrke de laveste indkomstgrupper og fremme økonomisk inddragelse af alle samfundsgrupper uanset køn, race eller etnicitet.

Mål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Stigende befolkningstal i byområderne nødvendiggør, at vi ændrer den måde, vi bygger og styrer vores byrum på.

Mål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Vi skal undgå forurening af naturen ved at ændre på den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.

Mål 13 - Klimaindsats

Den globale opvarmning forårsager langvarige ændringer i vores klimasystem, som truer med uoprettelige konsekvenser.

Mål 14 - Livet i havet

Verdenshavene driver de globale økosystemer, som gør Jorden beboelig. Vi skal beskytte havene og de kystnære økosystemer.

Mål 15 - Livet på land

Vores liv er lige så afhængig af jorden som af havet i forhold til vores ernæring og vores levebrød.

Mål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Menneskerettigheder, fred, stabilitet og effektiv regeringsførelse efter retsstatsprincipper er vigtig for alle.

Mål 17 - Partnerskaber for handling

Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun ske med et stærkt globalt engagement og samarbejde.

keyboard_arrow_up