Bramidan hovedkontor i Danmark

Bramidan arbejder målrettet
med FNs verdensmål

Vi er udvalgt til at være en del af SDG Accelerator 2019 for små og mellemstore virksomheder i Danmark.

Hvad betyder SDG Accelerator?

SDG Accelerator er et UNDP-program, som har til formål at accelerere små og mellemstore danske virksomheders innovative arbejde med FN’s Verdensmål.

I 2015 blev alle FN's medlemslande enige om 17 mål, der opregner klodens største miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer. I indsatsen for at nå de 17 Verdensmål spiller den private sektor en helt afgørende rolle.

Bramidan ønsker at gøre en forskel

Sammen med projektets partnere skal vi i løbet af 2019 udvikle og bruge Verdensmålene som løftestang for ny innovation. Vores arbejde med Verdensmålene i SDG Accelerator kan forhåbentlig inspirere og synliggøre, hvordan den nye globale agenda for bæredygtig udvikling kan bruges i virksomheden og skabe forretningsmæssige gevinster, der samtidig er til gavn for Verdensmålene.

Mål 1 - Afskaf fattigdom

Afskaffelsen af alle former for fattigdom er fortsat en af ​​de største udfordringer for menneskeheden.

Mål 2 - Stop sult

Ekstrem sult og underernæring er stadig en enorm barriere for mange udviklingslande.

Mål 3 - Sundhed og trivsel

På trods af utrolige fremskridt dør der stadigt årligt mere end 6 millioner børn, før de fylder fem år.

Mål 4 - Kvalitetsuddannelse

Opnåelse af uddannelse af høj kvalitet for alle og at fremme muligheder for livslang læring er vigtig for en bæredygtig udvikling.

Mål 5 - Ligestilling

At fjerne diskrimination af kvinder og piger er en grundlæggende menneskeret, men også vigtig for flere udviklingsområder.

Mål 6 - Rent vand og sanitet

Vandmangel er et problem for mere end 40 procent af verdens befolkning. Svindende forsyninger af rent drikkevand påvirker alle.

Mål 7 - Bæredygtig energi

Der er brug for en betydelig stigning i produktionen af ​​vedvarende energi i hele verden. Hver femte person mangler adgang til elektricitet.

Mål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi skal fremme økonomisk vækst via højere produktivitet og teknologiske gennembrud for arbejdstagere i alle lande.

Mål 9 - Industri, innovation og infrastruktur

Den teknologiske udvikling kan give varige løsninger på både økonomiske og miljømæssige udfordringer.

Mål 10 - Reducer ulighed

Vi skal styrke de laveste indkomstgrupper og fremme økonomisk inddragelse af alle samfundsgrupper uanset køn, race eller etnicitet.

Mål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Stigende befolkningstal i byområderne nødvendiggør, at vi ændrer den måde, vi bygger og styrer vores byrum på.

Mål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Vi skal undgå forurening af naturen ved at ændre på den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.

Mål 13 - Klimaindsats

Den globale opvarmning forårsager langvarige ændringer i vores klimasystem, som truer med uoprettelige konsekvenser.

Mål 14 - Livet i havet

Verdenshavene driver de globale økosystemer, som gør Jorden beboelig. Vi skal beskytte havene og de kystnære økosystemer.

Mål 15 - Livet på land

Vores liv er lige så afhængig af jorden som af havet i forhold til vores ernæring og vores levebrød.

Mål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Menneskerettigheder, fred, stabilitet og effektiv regeringsførelse efter retsstatsprincipper er vigtig for alle.

Mål 17 - Partnerskaber for handling

Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun ske med et stærkt globalt engagement og samarbejde.

keyboard_arrow_up