Co2 udledning bæredygtighed

Miljø & bæredygtighed

Vi stræber efter at gøre en forskel i genbrugsværdikæden, så vores kunder kan vokse bæredygtigt.


Miljøpolitik

Lovgivning

Vi vil overholde gældende miljølove, regler og bestemmelser. 

Miljøledelse

Vi arbejder i en proces med et miljøledelsessystem for at reducere miljøpåvirkninger og løbende implementere miljøforbedringer. 

Målet er at blive ISO 14001 Miljøledelsessystem certificeret. 

Ressourcer og affald

Vores fokus er altid på optimal udnyttelse af råvarer og proceshjælpemidler gennem produktionsplanlægning, så ressourceforbrug og affaldsmængde minimeres.  

Vi opbevarer og håndterer råvarer, hjælpemidler og affald på en miljømæssig forsvarlig måde. 

Emissioner / energi

Vores malingssystem er baseret på pulverlakering med reducerede emissioner af organiske opløsningsmidler. Vi arbejder systematisk med at reducere energiforbruget med særlig vægt på ventilation, trykluftsystem og varmesystem.

Bæredygtighed / Klimarapport

Bramidan arbejder også med klima/C02-fodaftryk og verdensmål.

Eksempler:

  • stopVores affaldspressere har en lang levetid
  • stopGenbrug af udtjente ballepressere
  • stopOlierensningssystem ved service af ballepressere

Miljø- og energispørgsmål indgår i vurderingerne ved forbedringer i produktion og nye anlæg.

Medarbejdere

Vi involverer aktivt vores medarbejdere i leverandørernes miljøspørgsmål gennem information og uddannelse.

ESG (Environment, Social, Governance) Miljø, Social, ledelsesrapportering

Vi udarbejder årligt nøgletal for miljøet i forbindelse med årsregnskaber. Dette gør det muligt at overvåge miljøbelastningen og åbne en dialog med virksomhedens kunder, leverandører og andre interesserede parter.

Samlebåndet ved Bramidan hovedkontor i Bramming

Sikkerhed, Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø og sikkerhedspolitik

Målet med Bramidans arbejdsmiljøpolitik er at prioritere sikkerheden højt i virksomhedens daglige drift og dermed sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed i deres daglige arbejde.

Sikkerhedsgrupperne arbejder aktivt med risikovurdering, sikkerhedsrunder, forebygge ulykker og er inddraget i sikkerhedsforbedringer, som giver forbedringer både på det fysiske og psykiske niveau. Vi stræber hele tiden efter at være en attraktiv arbejdsplads.

Lovgivning

Vi overholder gældende arbejdsmiljølove og regler.

System til styring af arbejdspladsen

Vi arbejder løbende med vores arbejdsmiljø i ledelsessystemet. Målet er at blive ISO 45001 Arbejdsmiljøledelsessystem certificeret.

Medarbejdere

Vi lægger vægt på uddannelse og træning af medarbejdere i arbejdsmiljø for at fremme motivation og engagement. Vi sørger for, at nye medarbejdere bliver onboardet, trænet og får sidemands oplæring.

Løbende forbedringer

Bramidan har implementeret et forretningsforbedringssystem (Continuous Improvements), der håndterer kvalitet, sundhed og sikkerhed, miljøvurdering og alle medarbejdere kan involveres i processen.

keyboard_arrow_up