NYHEDER FRA bRAMIDAN


Unik olierensning ved service af din ballepresser giver markant miljøeffekt

12 januar 2021

Vi har udviklet et unikt og revolutionerende system til at rense olien fra din vertikale ballepresser, når vi foretager service på maskinen. Det er tilmed et certificeret system, således kan vi på stedet se og godkende værdierne for den rensede olie.

Bramidan ballepresser X40 Wide med særlig bred ifyldningsåbning og en færdig papballe

Banebrydende olierensning - vi renser og genbruger olien

Som den første aktør på markedet har Bramidan udviklet en certificeret løsning til miljøvenlig olierensning på stedet. Olierensning af indtil 30 liter hydraulikolie udføres samtidig med, at serviceteknikeren udfører det årlige serviceeftersyn på ballepresseren.

Alle olieprøver udføres med en specialudviklet olierenserenhed, som løbende analyserer den rensede olie og olierenserenheden stopper ikke, før der opnås en renhed svarende til ISO4406 18/16/13 eller 17/15/12.

Samtidig monitoreres vandniveauet i analyseenheden.

Interesseret? Få en serviceaftale.

Hydraulikoliens holdbarhed

Hvordan undgår du, at kvaliteten af olien i din ballepresser forringes?

I teorien har hydraulikolie en ubegrænset holdbarhed, men oliens kvalitet kan forringes af tre udefrakommende påvirkninger: partikler, vand og varme. Olierenserenheden tager sig af de 2 førstnævnte faktorer, da de anvendte filtre i olierenserenheden er udviklet til at kunne absorbere vandet i olien.

Snavs i olien

Vi renser olien for partikler.

Vand i olien

Under resningen absorberes evt. vand i olien.

Varmepåvirkning

Oliens kvalitet kan påvirkes af varme.

Vi arbejder for et bæredygtigt miljø

Unikt system udviklet til olierensning betyder genbrug af olie

Med denne skelsættende nyhed inden for olierensning bidrager Bramidan til at opnå verdensmål nr.12 = Ansvarligt forbrug og produktion. Således er udviklingen af den mobile olierenserenhed et resultat af Bramidans deltagelse i SDG Accelerator Programmet under UNDP (United Nations Development Programme), som blandt andet har til formål at udvikle nye produkter, der bidrager positivt til bæredygtige løsninger for verdens mest presserende udfordringer.

Hver år udskiftes og kasseres millioner af hydraulikolie - hvad gør vi?

Hydraulikolien er en væsentlig forudsætning for, at et hydraulisk system kan fungere optimalt ved at overføre kraft og minimere slitage og friktionsmodstand. Dermed er hydraulikolien en nødvendighed i industrimaskiner, fly, biler, skibe, løfteudstyr og rigtig mange andre steder. Hvert år bliver millioner af liter hydraulikolie udskiftet med ny hydraulikolie, hvorefter den brugte olie bliver kasseret. Det vil vi gerne være med til at nedbringe.

Med udviklingen af den mobile olierenserenhed ønsker vi at tage et medansvar for at reducere miljøpåvirkningen fra de producerede Bramidan ballepressere bedst muligt.

Din serviceaftale hos os er inklusiv olierensning

Når olien ikke kan undværes, har det været nødvendigt at se på hvordan man kunne reducere forbruget og anvende olien i længst mulig tid. Det har vi gjort hos Bramidan. Hvis du har en serviceaftale med os på dine ballepressere, sørger vi for en årlig rensning af hydraulikolien. Det er med til at sikre dig stabil drift af presseren, og sammen med os hjælper du med at skåne miljøet.

Overvåg din ballepresser med BRA-IN Intelligence

Nu foretager vi olierensingen ude hos kunden

Virksomheden har gennem en årrække benyttet olierensning på selve fabrikken, men er nu gået et skridt videre, så dette fremover er en mulighed hos hver enkelt kunde.

Avancerede sensorer har gjort det muligt at overgå til en forudsigende vedligeholdelse, som resulterer i en mere forbrugsbaseret udskiftning af olien, og først når det ikke længere er muligt at rense olien tilfredsstillende, bliver olien udskiftet.

Dataindsamling og optimering af driften

Med et BRA-IN modem i din ballepresser, kan vi holder øje med hvor mange cyklusser, maskinen kører, og hvornår der er behov for at rense olien. Dette afhænger af, hvor meget bliver maskinen brugt. Når maskinen er i brug, kører cylindrene, og så bliver olien beskidt.

Vi har fokus på omkostningsminimering. Som kunde hos os, kan du føle dig tryg: Vi gør kun det der er nødvendigt, for at din affaldspresser kører optimalt.

Flere typer serviceaftaler - hvad passer til dig?

Vi tilbyder flere typer serviceaftaler til dine affaldspressere. Du er velkommen til at ringe og høre nærmere, eller få dig et overblik over serviceaftalerne her.


Kontakt os - vi hjælper med at servicere din maskine.

Hanne T. Jensen

Servicekoordinator

phone7656 7206

mailservice@bramidan.dk

Hanne T. Jensen

Ring eller udfyld og send formularen. Vi kontakter dig hurtigst muligt.

keyboard_arrow_up