Ofte stillede spørgsmål – Komprimatore

Dette er spørgsmål, som ofte bliver stillet om vores komprimatore:

En affaldskomprimator er, som navnet antyder, en maskine, som komprimerer affald. Det er store maskiner med høj kapacitet, og de kan håndtere forskelligt blandet affald i store mængder – adskillige tons ad gangen – og komprimere det til mindre og mere overskuelige mængder.

Komprimatoren består af en presseenhed og en containerenhed. Presseenheden komprimerer affaldet horisontalt ind i containeren. Når komprimatoren er fuld, afhentes den af renovatøren. Afhængigt af materialet transporteres det enten til genanvendelse eller til et forbrændingsanlæg.

Komprimatorer fås i mange forskellige størrelser og varianter afhængigt af materialetypen og mængden og volumen af det affald, som maskinen skal håndtere.

Helt kort fortalt, så er forskellen mellem en stationær komprimator og en mobil komprimator hvorvidt presseenheden er integreret i en bygning og bliver på stedet mens containeren afhentes og tømmes eller hvorvidt hele enheden – presse- og containerenhed – afhentes, når containeren skal tømmes.

Stationær komprimator
En stationær komprimator er designet til at blive på stedet. Presseenheden og containerenheden er to separate enheder, og presseenheden er fastgjort til et cementfundament.

Containeren fastboltes til presseenheden. Når containeren er fuld, afhentes den af renovatøren og en tom container sættes på presseenheden.

De stationære komprimatorer er især velegnet til at håndtere meget store mængder affald og i situationer, hvor der er behov for konstant flow og ifyldning.

Mobilkomprimator
På en mobilkomprimator er presseenheden og containerenheden integreret i hinanden. Det betyder, at hele enheden afhentes, når den er fuld og skal tømmes.

Mobilkomprimatoren er ofte lidt mindre og har mindre kapacitet end en stationær komprimator, fordi den skal være nem at hente og transportere på en lastbil.

Mobilkomprimatoren er velegnet til miljøer, hvor pladsen er trang. De kan håndtere en lang række affaldsmaterialer inklusiv pap, papir, plastik, brændbart afflad og organisk affald.

Fordi den består af to adskilte dele, er containerkapaciteten ca. 50% højere i en stationær komprimator sammenlignet med en mobilkomprimator. Det betyder, at en stationær komprimator er velegnet til meget store mængder affald. En stationær komprimator kan fyldes kontinuerligt, fordi den fyldte container straks erstattes af en tom container, når den skal tømmes. Det eliminerer ventetid og modvirker ophobning af affald.

En anden fordel ved en stationær komprimator er, at netop fordi det er en stationær løsning, kan den integreres i en eksisterende bygning med f.eks. ifyldningstragte og løsninger til automatisering.

Med en mobilkomprimator skal du ikke lave nogle bygningsmæssige ændringer. Du tilslutter blot komprimatoren til passende strømforsyning, og så er den klar til brug.

Det betyder, at en mobilkomprimator er en fleksibel løsning, som kan integreres i alle typer miljø – endda i en begrænset tidsperiode.

Hvorvidt du har brug for en stationær komprimator eller en mobilkomprimator afhænger af flere ting. Det du skal overveje er, hvor meget affald du har, hvilken type affald det er, dine interne arbejdsprocesser, hvor meget plads du har til rådighed til en komprimatorløsning og om løsningen skal integreres i dine eksisterende faciliteter.

En komprimator bruger en kraftig presseplade til at komprimere affaldet horisontalt ind i en container.

En skruekomprimator kombinerer knusning af materialet med kraftig komprimering. Den er udstyret med en kraftig, roterende skrue. Skruens kraftige rotationer knuser og komprimerer materialet og skubber materialet ind i containeren.

Skruekomprimatoren er især velegnet til at håndtere stort materiale som pap og træ.

Sammenlignet med en almindelig komprimator komprimeres affaldet op til 60% mere i en skruekomprimator.

Ja, det kan du. Alle vores komprimatorer fås i standard RAL-farver. Alle maskiner males med en holdbar bly- og kromat-fri maling.

Maskinernes store glatte overflader giver også god plads til firmalogoer eller reklamer.

Det kommer an på komprimatoren. Som en tommelfingerregel kan du bruge en komprimator til alle bløde materialer inklusiv pap, iturevet papir, aviser, papirsposer, tør blød plastik og PET-flasker.

Du kan også få komprimatorer til vådt affald, polystyren og træ.

Vi anbefaler altid, at du rådfører dig med os, hvis du ønsker at bruge din komprimator til andre materialer end dem, der er nævnt herover.

Ja, du kan sagtens installere din komprimator udendørs. Vores komprimatorer er designet til at modstå alt slags vejr. Deres robuste fuldt-svejsede stålkonstruktion modvirker dannelse af rust. Derudover behandles alle komprimatorer med en holdbar maling af høj kvalitet som modvirker afskalning og rust. Alle mekaniske og elektriske dele er desuden beskyttet med vejr og vind inde i maskinen.

En komprimator er meget sikker at bruge og kræver ingen særlige færdigheder. Alle vores komprimatorer er driftssikre og grundigt testet for at sikre, at de lever op til de højeste sikkerhedsstandarder.

Alle kan fylde maskinen helt sikkert. Alle mekaniske og elektriske dele er placeret inde i maskinen og kan ikke nås af brugerne. Derudover er alle komprimatorer udstyret med adskillige sikkerhedsmekanismer.
Kontrolpanelet er placeret uden på maskinen og giver brugeren let adgang til at starte maskinen. Et nødstop er placeret på kontrolpanelet inden for umiddelbar rækkevidde, så det hurtigt og nemt kan nås.

Vores komprimatorer er produceret af vores betroede tyske samarbejdspartner Presto. Presto har mere end 50 års erfaring med at producere miljøudstyr, og deres produkter er meget anerkendte i branchen.

De bærer alle EUs CE-mærkat, hvilket betyder at de lever op til strenge sundheds- og sikkerhedskrav udformet af EU. Derudover er to maskinkategorier GS-certificeret. GS-certificeringen, som står for Geprüfte Sicherheit, betyder, at maskinerne er blevet testet af et tysk uafhængigt, statsautoriseret laboratorium for at sikre deres sikkerhed.

Nej, det gør den ikke. Vores komprimatorer er designet til at være langtidsholdbare.

Maskinerne kræver blot et årligt lovmæssigt sikkerhedstjek. Under tjekket sikrer serviceteknikeren, at udstyret lever op til de gældende regler omkring sikkerhed og funktionalitet.

Vi tilbyder et professionelt service set-up, som er designet til at imødekomme vores kunders individuelle behov, inklusiv fleksible servicekontrakter. Med en servicekontrakt er din maskine altid opdateret med den nyeste teknologi og brugervenlighed.

Vores komprimatorer bruger 3 L / N / PE; 400 V,50 Hz som standard.

Stationære komprimatorer og mobilkomprimatorer bruger 16-32 ampere. Skruekomprimatorer bruger normalt 63 ampere.

Du kan finde kravene til strømforsyning for hver enkelt komprimator under de tekniske specifikationer.

Du behøver ikke gøre nogle forberedelser, før du installerer din mobilkomprimator, og der er også minimale krav til underlaget. Det eneste det kræver, før du tager komprimatoren i brug, er den rigtige strømforsyning. Bare tilslut strøm og den er klar til brug.

Før du installerer din stationære komprimator eller din skruekomprimator, skal du foretage nogle strukturelle forberedelser.

Komprimatoren skal placeres på et solidt, jævnt underlag. Presseenheden skal boltes til jorden, som skal være cement eller asfalt, eller boltes til bygningen.

Du skal også lægge styreskinner i gulvet for at sikre at containerenheden står rigtigt på presseenheden. Til sidst skal du også sørge for, at du har den rigtige strømforsyning på stedet.

Vores erfarne team af konsulenter kan hjælpe dig med at klarlægge, hvad du skal overveje og hvad du skal forberede for at få den bedste start med din komprimator.

Ja, det kan du godt. Hvis din komprimator skal placeres et sted, hvor andre mennesker også har adgang, kan du udstyre den med en digital autolås. Låsen forhindrer folk i at smide affald i komprimatoren og starte en pressecyklus.

Låsen styres med en pinkode eller en nøglebrik. På den måde er det kun dig og dem, som du oplyser pinkoden til eller giver en nøglebrik, som kan bruge komprimatoren.

En digital autolås kan være en god idé, hvis mange mennesker har adgang til komprimatoren, hvis komprimatoren er uden opsyn, eller hvis folk har adgang til komprimatoren på alle tider af døgnet.

Der findes ikke noget enkelt svar på dette spørgsmål. Komprimatorer er designet til at håndtere store mængder affald, men der kan også være mange andre grunde til at vælge en komprimatorløsning.

Når vi udfører en evaluering for at klarlægge, hvilken affaldsløsning du har brug for, kigger vi også på størrelsen af din virksomhed, de interne arbejdsstrukturer og -processer, den nuværende affaldsløsning og den tid I dagligt bruger på at håndtere affald.

Alle disse data hjælper os med at finde den allerbedste løsning for dig og din virksomhed, så du sparer tid og penge på din affaldshåndtering.

En komprimator er meget nem at betjene. Du fylder dit affald i maskinen og, alt afhængigt af din løsning, trykker på knappen for at starte komprimatoren eller nyder den automatiske igangsætning.

Ja. Vi tilbyder fleksible og individuelle lejekontrakter – og både korttids- og langtidsleje er muligt.

Når lejeperioden udløber, kan du forlænge perioden, købe maskinen eller give den tilbage til os.
For at få mest ud af din komprimator og holde helt styr på dine udgifter, kan du knytte en serviceaftale til din lejeaftale. Vi tilbyder forskellige serviceaftaler, fra det årlige lovpligtige sikkerhedstjek til en fuldserviceaftale, som dækker alt inkl. reservedele og arbejdsløn, hvis maskinen skulle gå i stykker.

Kontakt en af vores salgskonsulenter for at høre mere om de fleksible muligheder for at leje en komprimator.

Efter affaldet er blevet komprimeret, opbevares det i den tilsluttede container. Når containeren er fuld, afhentes den af din renovatør og tømmes.

Det kommer an på størrelsen og modellen, men som standard vejer en mobilkomprimator mellem 4500-5250 kilo.

De specielle mobilkomprimatorer til vådt affald, PHR og PSR, vejer mellem 2750-4350 kilo.

Hvis du ønsker at se den specifikke vægt på en mobilkomprimator, kan du se mere i de tekniske specifikationer for hver enkelt maskine.

Ja, vi tilbyder specielle mobile komprimatorer til organisk affald f.eks. madaffald. Organisk affald kan give lugtgener eller lække gennem komprimatorens dør.

Vores PHR og PSR mobilkomprimatorer er specielt designet til at komprimere organisk, fugtigt affald samt almindeligt husholdningsaffald.

Pressepladen i disse komprimatorer er selvrensende for at forhindre lugte, og døren er forseglet for at forhindre sprøjt og lækage.

Vores stationære komprimatorer og skruekomprimatorer kan let integreres i allerede eksisterende affaldsanlæg eller produktionsfaciliteter og kan tilkobles automatiseringsløsninger.

Konsultér med et medlem af vores team for at høre mere om mulighederne for at automatisere din affaldshåndtering.

Det er muligt at integrere din stationære eller skruekomprimator med din eksisterende bygning, f.eks. med en ifyldningstragt gennem væggen. Det kan være en fordel, hvis du genererer meget af dit affald indendørs. Med en ifyldningstragt gennem væggen kan du strømline og forenkle din affaldshåndtering, fordi du ikke skal gå udenfor for at smide affaldet i din komprimator.

Hiv fat i en vores konsulenter hvis du ønsker at høre mere om hvordan du kan effektivere – og automatisere – din affaldshåndtering.

En skruekomprimator er udstyret med en stor skrue. Skruen sidder mellem ifyldningsåbningen og containeren. Når affaldet smides i komprimatoren, begynder skruen at rotere, hvorved den knuser materialet og trækker det ind i containeren.

Ja! En skruekomprimator er designet til at håndtere pladskrævende affald! Den kraftfulde skrue knuser ubesværet selv det største og mest pladskrævende affald. Du kan også bruge skruekomprimatoren til ekspanderbare materialer.

Ved at knuse materialet før det komprimeres, kan du opnå en meget højere komprimeringsgrad.

Ja, det kan du. Men hvilken type komprimator du har brug for afhænger af formen og densiteten af træet.

Vi anbefaler, at du rådfører dig med os, før du bruger din komprimator til træ og andet hårdt og pladskrævende affald.

Ja, du kan. Skruen knuser effektivt materialet til små fragmenter og sikrer, at det pladskrævende materiale ikke sætter sig fast og tilstopper fyldningsåbningen.

Det eliminerer også ventetiden på en pressecyklus – hvilket kan tage op til et minut – fordi skruen kører hele tiden. Det gør en skruekomprimator velegnet til hurtig oprydning, fordi der ikke er nogen ventetid mellem pressecyklusser.

Der er flere fordele ved at dræne dit affald.

Besparelser og indtægter

Du kan reducere dine udgifter til bortskaffelse af affald betydeligt, hvis du dræner det.

Fugtigt og vådt affald er meget tungt. Ved at dræne affaldet for væske, reducerer du både vægten og densiteten af dit affald. Dermed fylder dit affald mindre – og du kan nøjes med en mindre komprimator og færre og mindre containere. Du kan også reducere antallet af affaldsafhentninger, fordi du kan opbevare meget mere, når det fylder mindre.

Dermed kan du spare mange penge på din affaldshåndtering, hvis du dræner dit affald.

Den drænede væske kan også sælges til producenter af biomasse og laves om til biogas. Biogas er brændstof, som er udviklet af organisk materiale, og det er en bæredygtig og vedvarende energikilde, som f.eks. bruges til at lave elektricitet.

Hvis du sælger din overskydende væske som biomasse, kan du tjene penge på dit affald. Det øger afskrivningen på dit udstyr.

Forbrænding

Drænet materiale er lettere at forbrænde i forbrændingsanlægget. Forbrænding er processen hvor man brænder affald for at producere energi. Energien, som skabes ved forbrænding, bruges til elektricitet og fjernvarme. Vådt affald forringer forbrændingsprocessen, hvilket betyder, at der ikke frigives lige så meget energi under afbrændingen, som hvis affaldet er tørt.

Der er to grunde til at vådt affald er svært at brænde af: damp og afkøling.

Damp

Når vand koger, opstår der damp. Dampen fortrænger oxygenet rundt om flammen. Med mindre tilgængelig oxygen, kvæles flammen langsomt.

Afkøling

Afkøling relaterer sig til temperaturen i den brændende bunke og antændingstemperaturen af de materialer, som brændes af. Antændingstemperaturen er den temperatur, hvor materialer begynder at brænde.

Vand har en antændingstemperatur på 100˚ Celsius. Det er, når det koger. De fleste materialer har en antændingstemperatur som er meget højere, og de brænder derfor ikke ved 100˚ Celsius.

Fordi vand har den laveste antændingstemperatur af alle materialer i bunken (100˚ Celsius), vil temperaturen i affaldsbunken aldrig overstige 100˚ Celsius, før alt vandet er fordampet. Det kaldes også afkølingsprincippet.

Men 100˚ Celsius er alt for lavt for at de øvrige materialer i bunken kan brænde. Så de øvrige materialer vil ikke brænde, før alt vandet i bunken er fordampet og temperaturen i bunken stiger.

Hvis vådt affald hele tiden smides i bunken i forbrændingsanlægget, vil forbrændingsprocessen aldrig blive fuldt udnyttet.
Mange steder er det derfor forbudt at sende vådt, fugtigt og udrænet affald til forbrænding.

Ved at dræne dit affald, reducerer du mængden af vand det indeholder, og du hjælper med at forbedre forbrændingen i forbrændingsanlægget.

Der findes særlige skruekomprimatorer til at komprimere affald, som indeholder overskydende væske eller affald, som er meget vådt.

Disse komprimatorer kombinerer kraftfuld dræning med høj komprimering. De kan bruges til at opdele fast og flydende affaldsmateriale og til at udskille væske fra fast affaldsmateriale.

Systemet dræner effektivt flydende indhold fra drikkevaredåser, plastikkopper, Tetra Pak-emballage, dåser og PET-flasker eller dræner kloakvand, spildevand og industriaffald. Det drænede væske ledes ud af komprimatoren gennem et dræningsrør og kan opsamles eller ledes videre ud i kloaksystemet.

Drænet materiale er lettere at håndtere og bearbejde, og det drænede affaldsmateriale kan sendes til forbrænding og omdannes til energi. Derudover betyder vægtreduktionen fra dræning betydelige besparelser på bortskaffelse.

Ja, det kan du. Den komprimator du bruger til at dræne vådt affald, kan du koble sammen med en stationær eller mobilkomprimator. Når dit affald er blevet drænet, kan du opsamle det i en komprimator og komprimere det yderligere.

Der er mange fordele ved at komprimere dit EPS-, XPS-, EPE- og EPP-materiale. Komprimeret EPS, XPS, EPE EPP og lignende materialer kan sælges til renovatører eller genbrugsvirksomheder. Hvis din virksomhed håndterer meget EPS eller polystyren, kan det godt vise sig at blive en lukrativ forretning for jer at sælge jeres komprimerede polystyren-affald.

Organisationer og virksomheder inden for alle industrier kan sælge deres brugte EPS, XPS, EPE, EPP og lignende materialer. Små mængder polystyren kan være besværligt og dyrt at sende til genbrug, men mange virksomheder opbevarer sit komprimerede polystyren-affald, indtil de har nok til at det kan betale sig at få det afhentet. Priserne på komprimeret polystyren varierer. Kontakt din lokale renovatør for at få en præcis pris.

Med en komprimeringsgrad på 50:1 (op til 700 kg/m3 densitet) kan du også opnå store besparelser i forhold til plads- og opbevaringsomkostninger, men også i forhold til transportomkostninger, fordi du kan transportere meget mere materiale på en gang.

Ja, det kan du. Beskidt EPS / XPS / EPE / EPP og lignende materialer er ikke noget problem og kan stadig genbruges.

keyboard_arrow_up